MEME BÜYÜLTME AMELİYATI


Gynekomasti (Erkeklerde Meme Küçültme)


MEME DİKLEŞTİRME (GERME) AMELİYATI


MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI


KARIN GERME AMELİYATI


KOL GERME AMELİYATI


UYLUK GERME AMELİYATI


LIPOSUCTION AMELİYATI

 


MEME BÜYÜLTME AMELİYATI


Meme form ve büyüklüğü birçok kadın için sadece dış görünüşten öte kıyafetlerin iyi taşınması, kendine güven, ve medyanın (görsel ve sosyal) çok önem taşıdığı bu dönemde, iş hayatındaki başarıya kadar etki gösteren çok önemli bir faktördür. Meme küçüklüğü, bayanların cinsel hayatını bile etkileyebilen, önemli ölçüde ailesel nedenlere bağlı bir durumdur. Meme büyütme operasyonu, tüm dünyada plastik cerrahların en çok yaptığı ve başarı oranı en yüksek ameliyattır. Bu ameliyatta her hastanın beklentisi farklı olmakla beraber yapılabilecek ameliyatın başarısı hastanın anatomisine de oldukça bağlıdır.

Meme büyütme ameliyatları en çok olarak silikon implantlarla yapılmakla beraber son dönemlerde seçili hastalarda yağ enjeksiyonu ile de yapılmaktadır. Silikon implantlar kabaca anatomik(damla şekilli) ve yuvarlak olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalarda iki implantın da hasta memnuniyeti açısından birbirine üstünlüğü yoktur. Bu yüzden, tercih tamamen hastanın veya plastik cerrahın tecrübelerine bağlıdır.

Daha önceden kullanılan serum dolu implantlar FDA(Amerikan Sağlık Kurumu)’nın da yaptığı uzun araştırmalar sonunda, silikon implantların herhangi bir yan etkisi olmadığı netleştikten sonra neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Meme büyütme ameliyatının en büyük ameliyat sonrası riski, kapsül reaksiyonudur. Bunun dışında yara iyileşme bozukluğu, enfeksiyon, kanama ve hematomdur. Emzirme üstüne en ufak bir etkisi bile yoktur. Mamografi ile takip yerine ultrason tercih edilmelidir. Ağrı ve şişlik ise geçici ameliyat etkileridir.

Ameliyattan en az 3-4 gun önce hastalar ameliyatla ilgili bilgilendirilmeli ve onam formu imzalatılmalıdır. Hastalardan ameliyattan önce sigara kullanımını mümkünse kesmeli ya da azaltmalıdırlar. Alkol, sarımsak, kan sulandırıcı ilaçlar da ameliyattan önce kesilmelidir (sürelerini lütfen plastik cerrahınızla konuşun). Ameliyat narkoz altında yapılmalıdır. Ben ameliyatları kendi geliştirdiğim ve patentini aldığım Dr Satir Elevatoretraktörü ile yapmaktayım ve ameliyat suresi 30-50 dakika arasında sürmektedir. Ancak her doktorun bu konuda tecrübesi farklidir. Ameliyattan sonra hasta 1 gece yatırılabilir ya da eve gönderilebilir.

Ameliyat sırasında kullanılan 3 ana kesi vardir:
1- En sık kullanılan meme altı kesi (ki ben de bu yöntemi tercih etmekteyim)
2-Areola etrafı kesi
3-Aksiller kesi

Bunun dışında implantı meme glandinin altına ya da kas altına yerleştirebiliriz. Ben en çok dual plan (bu bölgedeki en büyük kasın altını) tercih ediyorum. Ancak rezidiv ameliyatlarda tam kas altını da değerlendirebiliyorum. Ben, genellikle Dr Satir Elevatoretraktörü’yle ameliyatı yaparken hem daha geniş görüş açısı sağladığı hem de ameliyatı hızlandırdığı için daha kısa sürede ve relatif uygun kanama kontrolü yapabiliyorum. Bu nedenden drenaj büyük oranda kullanmıyorum (ama bu tecrübelerime dayalı kişisel tercihimdir). Ameliyattan sonra genelde 1 baskılı sütyen ve 2 adet Stuttgart Korsesi kullanıyorum. Bunları hastaların ilk 6 hafta 24 sonraki 6 hafta 12 saat kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kendi hastalarımda dikiş alınması sonrası hafif masaja 6. hafta sonrası biraz daha sert masaja başlanmasını tavsiye ediyorum. Hastaları sırasıyla, 10-15. gün (erimeyen dikiş kullandığım için dikiş almak için), 6.hafta, 12.hafta ve 6. aylarda kontrole çağırıyorum. Meme büyütme ameliyatı sonrasında sorun olmadığı sürece implantlar yaşam boyu kalabilmektedir.

 


Gynekomasti (Erkeklerde Meme Küçültme)


Meme formu birçok erkek için de kabus haline gelebilir. Erkeklerin kendine güvenini, spor hayatını, psikolojik sağlığını ve iş hayatındaki başarıya kadar etki gösterebilecek çok önemli bir faktördür. Erkeklerde meme büyüklüğü ailesel ve hormonel nedenlere bağlı bir durumdur. Tüm erkeklerin %10’una kadar görülebilir. Erkeklerde meme küçültme (Gynekomasti) ameliyatı öncesinde hastaların, mutlaka plastik cerrahları ile bu konuda kendi beklentileri ve mümkün olabilecekler üzerine konuşmaları gerekmektedir. Gynekomasti ameliyatı kolay bir ameliyat değildir. Enfeksiyon, yara iyileşme bozuklukları, deride his kaybı(meme başında da), yara izleri gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu ameliyattan sonra simetri, ameliyat öncesine göre daha iyi olabilse de hiçbir zaman %100 simetri sağlamak mümkün olamayacaktır.

Ameliyattan en az 3-4 gün önce hastalar, ameliyatla ilgili bilgilendirilmeli ve onam formu imzalatılmalıdır. Hastalardan, ameliyattan önce sigara kullanımını mümkünse kesmeli ya da azaltmalıdırlar. Alkol, sarımsak, kan sulandırıcı ilaçlar da ameliyattan önce kesilmelidir (sürelerini lütfen Plastik Cerrahınızla konuşun). Ameliyat, narkoz altında yapılmalıdır. Ben ameliyatlarda, meme başı etrafından yarım ay şeklinde yaptığım deri kesisini takiben, kısmi meme dokusu eksizyonu ile kombine edilmiş Liposuction yöntemini kullanmaktayım.

Ameliyat süresi yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürmektedir. Ancak her doktorun bu konuda tecrübesi farklıdır.. Ameliyat sırasında kullanılabilen birkaç teknik vardır. Bu, hastanın Gynekomasti derecesiyle alakalıdır. Benim kullandığım metodun dışında sadece Liposuction veya Cilt Eksiyonu da bu ameliyatta tercih edilebilir. Drenaj büyük oranda kullanmamaktayım (Ama bu, tecrübelerime dayalı kişisel tercihimdir). Drenaj kullanmadığım hastaları durumlarına göre aynı gün taburcu etmekteyim. Ameliyattan sonra genelde baskılı atlet kullanmaktayım. Bunu da hastaların ilk 6 hafta 24 sonraki 6 hafta 12 saat kullanmalarını tavsiye ediyorum.

Hastaları ameliyattan sonra 10 ile 15. gün arasında (dikişlerin alınması için), 6.haftada, 12.haftada ve 6. ayda kontrole çağırmaktayım. Duruma göre hastalara Vakumlu Masaj tavsiye edebiliyorum.

Ameliyat sonrasındaki uzun vadede en büyük sorun his kaybıyla ilgili olabilmektedir.


MEME DİKLEŞTİRME (GERME) AMELİYATI


Meme form ve büyüklüğü birçok kadın için sadece dış görünüşten öte, kıyafetlerin iyi taşınması, kendine güven ve iş hayatındaki başarıya kadar etki gösteren, çok önemli bir faktördür. Meme sarkıklığı; kilo alıp verme, hamilelik sonrası ve hormonel değişimler (menepoz vs.) gibi nedenlere bağlı bir durumdur.

Meme germe ameliyatı öncesinde hastaların mutlaka plastik cerrahları ile kendi beklentileri ve mümkün olabilecekler üzerine konuşmaları gerekmektedir. Bazan bu ameliyatlara, büyütme ameliyatı eşlik edebilir. Meme germe ameliyatı kolay bir ameliyat değildir. Enfeksiyon, yara iyileşme bozuklukları, deride his kaybı(meme başında da), yara izleri gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu ameliyattan sonra simetri, ameliyat öncesine göre daha iyi olabilse de, hiçbir zaman %100 simetri sağlamak mümkün olamayacaktır. Bu ameliyata eklenen büyütme ameliyatı ile ameliyat daha da zor hale gelebilmektedir. Komplikasyonlara, Silikona bağlı kapsül reaksiyonu riski de eklenmektedir.

Bu ameliyatı yüksek revizyon komplikasyon oranlarından dolayı bazı plastik cerrahlar, bu ameliyatları iki seansta yapmaktadırlar. Ameliyattan en az 3-4 gün önce hastalar, ameliyatla ilgili bilgilendirilmeli ve onam formu imzalatılmalıdır. Hastalardan ameliyattan önce sigara kullanımını mümkünse kesmeli ya da azaltmalıdırlar. Alkol, sarımsak, kan sulandırıcı ilaçlar da ameliyattan önce kesilmelidir (sürelerini lütfen plastik cerrahınızla konuşun).

Ameliyat narkoz altında yapılmalıdır. Ameliyat süresi, eklenecek büyütme ameliyatına bağlı olarak yaklaşık 2 ile 4 saat kadar sürmektedir. Ancak her doktorun bu konuda tecrübesi farklıdır. Ameliyattan sonra genelde hastaların durumuna göre yatış yada eve gitmelerine karar vermekteyim.
Ameliyat sırasında transvers kesi tekniğini (duruma göre bazen alt kısımda minimal ter T izini) kullanmaktayım. Bu yöntemlerin hangisinin seçildiği tamamen plastik cerrahin tecrübesine dayanmaktadır.

Drenaj, eğer ek olarak büyütme ameliyatı da yaparsam kullanmaktayım, yoksa büyük oranda kullanmayı tercih etmemekteyim. Drenaj kullanmayı tercih etmediğim hastaları, durumlarına göre ayni gün taburcu ediyorum. Ameliyattan sonra genelde 1 baskılı sütyen (eğer ek olarak büyütme ameliyatı da yapmışsam 2 adet Stuttgart Korsesi) kullanmaktayım. Bunları hastaların ilk 6 hafta 24 sonraki 6 hafta 12 saat kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kendi hastalarımda dikiş alınması sonrası eğer büyütme ameliyatı yapılmışsa hafif masaja 6. hafta sonrası, biraz daha sert masaja başlanmasını tavsiye ediyorum. Hastaları sırasıyla 10-15. gün (erimeyen dikiş kullandığım için dikiş almak için), 6.hafta, 12.hafta ve 6. aylarda kontrole çağırıyorum. Meme büyütme ameliyatı sonrasında sorun olmadığı sürece implantlar yaşam boyu kalabilmektedir.

 


MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI


Meme form ve büyüklüğü bir çok kadın için sadece dış görünüşten öte kıyafetlerin iyi taşınması, kendine güven, ve medyanın (görsel ve sosyal) çok önem taşıdığı bu dönemde iş hayatındaki başarıya kadar etki gösteren çok önemli bir faktördür.

Meme büyüklüğü ailesel ve hormonsal nedenlere bağlı bir durumdur. Meme küçültme ameliyatı öncesinde hastaların mutlaka plastik cerrahları ile konuşmaları ve bu konuda kendi beklentileri ve mümkün olabilecekler üzerine konuşmaları gerekmektedir. Meme küçültme ameliyatı kolay bir ameliyat değildir. Enfeksiyon, yara iyileşme bozuklukları, deride his kaybı (meme başında da) Yara izleri gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu ameliyattan sonra simetri ameliyat öncesine göre daha iyi olabilse de hiç bir zaman %100 simetri sağlamak mümkün olamayacaktır.

Ameliyattan en az 3-4 gün önce hastalar ameliyatla ilgili bilgilendirilmeli ve onam formu imzalatılmalıdır. Hastalardan ameliyattan önce sigara kullanımını mümkünse kesmeli ya da azaltmalıdırlar. Alkol, sarımsak, kan sulandırıcı ilaçlar da ameliyattan önce kesilmelidir. (sürelerini lütfen plastik cerrahınızla konuşun).

Ameliyat narkoz altında yapılmalıdır. Ben ameliyatlarda, Kanada’da beraber çalışma fırsatı bulduğum Dr. Findlay’in literatüre kazandırdığı “Superomedial Pedikül” tekniğini tercih ediyorum. Ameliyat süresi yaklaşık 3 saat kadar sürmektedir. Ancak her doktorun bu konuda tecrübesi farklıdır. Ameliyattan sonra hasta yatırılabilir ya da eve gönderilebilir(hastanın durumuna göre).

Ameliyat sırasında kullanılan bir kaç ana teknik vardır. Benim de kullandığım Superomedial Pedikul, Superior Pedikul, Lateral Pedikül veya Inferior Pedikül’dür. Bu yöntemlerin hangisinin seçildiği tamamıyla plastik cerrahin tecrübesine dayalıdır. Ben Dr. Findlay ile beraber çalıştığım ve onun yayınladığı makalelerin sonuçlarını da bizzat gördüğü için kendimce en başarılı bulduğum bu tekniği tercih ediyorum. Drenaj büyük oranda kullanmıyorum. (Ama bu tecrübelerime dayalı kişisel tercihim) Drenaj kullanmadığım hastaları durumlarına göre aynı gün taburcu ediyorum.

Ameliyattan sonra genelde 1 baskılı sütyen kullanıyorum. Bunu da hastaların ilk 6 hafta 24 sonraki 6 hafta 12 saat kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hastaları sırasıyla 10-15. gun ( erimeyen dikiş kullandığım için dikiş almak için), 6.hafta, 12.hafta ve 6. aylarda kontrole çağırıyorum. Hastalarda yara iyileşme problemleri olursa daha sık kontrole çağırıp ufak müdahalelerde bulunabiliyorum.
Ameliyat sonrasındaki uzun vadede en büyük sıkıntı genelde yara izleriyle oluyor. Emzirme ve his kaybıyla ilgili olarak şu ana kadar olumsuz geri dönüş almadım.


KARIN GERME AMELİYATI


Özellikle bu yüz yılda medyanın da etkisiyle zayıf ve ince bir bele sahip olmak oldukça önemli bir hale geldi. Özellikle bayanlarda doğum sonrasında oluşan fazla deri ve çatlaklar ciddi bir problem oluşturmaktadır. Bazen buna eşlik eden rektus diastazi (karin kaslarının gevşemesi) bu problemi daha da belirgin hale getirebilmektedir.

Bu mevcut değişiklikler bazen sporla veya liposuction ile düzeltilemeyebilir. Bu durumda deri yağ doku eksizyonuna ek olarak kas daraltılması ile tanımlanan karın germe operasyonu yapılabilir. Bu ameliyatta her zaman olmamakla beraber çoğu zaman göbek deliğinin de yeri değiştirilmektedir.
Karın germe ameliyatında, ameliyat öncesi duruma göre çok iyi sonuçlar elde edilebilmekle beraber hastanın beklentisi çok yüksek olduğu durumlarda hastaların beklentisini karşılamayabilir. Özellikle yara izi konusunda hastaların bilinçli olmaları gerekmektedir.

Her ameliyatta olduğu gibi karın germe ameliyatının da riskleri mevcuttur. Öncelikle ameliyatın tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapılması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında şişlik hematom uzun süren sıvı birikmesi (seroma) ağrı enfeksiyonu, uyuşukluk mümkündür. Belirgin Skar (yara izi) oluşması ise ameliyatın en önemli komplikasyonlarından biridir.

Ameliyat öncesinde plastik cerrah tarafından hastaların iyi bir şekilde aydınlatılması gerekmektedir. Hastaların kan sulandırıcı ilaçları kesmeleri, doğum kontrol ve hormon ilaçlarının bir süreliğine bırakılması (azaltılması), sigara ve alkolün bir süre için bırakılması gerekmektedir.

Ameliyat, ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yapılmaktadır.
Hastalar ameliyat sonrası hastanede 1-2 gün kalabildiği gibi direk eve de gidebilirler (drenaj ile günlük takibe gelmek koşulu ile). Ameliyat sonrasında 1-4 gün drenaj kalabilir. Hastaların mutlaka korse 6-12 hafta kullanmaları ve ilk 2 hafta dik yürümemeleri gerekmektedir.

Ameliyat sonrasında 6 -12 hafta spora ara verilmesi gerekmektedir.
Ameliyat sonrasında küçük düzeltmeler 3-12 ay sonrasında yapılabildiği gibi tekrarlayan karın germe ameliyatı da mümkündür.


KOL GERME AMELİYATI


Obezite’nin yaygınlaşması sonrası mide küçültme ameliyatları oldukça yaygınlaştı. Bu ameliyatların sonucu olarak da kol germe ameliyatları oldukça fazla yapılır hale geldi. Deri ve bazen yağ fazlasıyla olan bu değişikliklere deri ve yağ eksizyonu operasyonu yapılabilir.

Kol germe ameliyatında, ameliyat öncesi duruma göre başarılı sonuçlar elde edilebilmekle beraber hastanın beklentisi çok yüksek olduğu durumlarda hastaların beklentisini karşılanamayabilir. Özellikle yara izi konusunda hastaların mutlaka ameliyat öncesi uyarılmaları gerekmektedir.

Her ameliyatta olduğu gibi uyluk germe ameliyatının da riskleri mevcuttur. Öncelikle ameliyatın tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapılması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında şişlik hematom uzun süren sıvı birikmesi (seroma), ağrı, enfeksiyon, uyuşukluk mümkündür. Belirgin Skar (yara izi) oluşması ise ameliyatın en önemli komplikasyonlarından biridir.

Ameliyat öncesinde plastik cerrah tarafından hastaların iyi bir şekilde aydınlatılması gerekmektedir. Hastaların kan sulandırıcı ilaçları kesmeleri, doğum kontrol ve hormon ilaçlarının bir süreliğine bırakılması (azaltılması), sigara ve alkolün bir süre için bırakılması gerekmektedir.

Ameliyat ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yapılmaktadır. Hastalar ameliyat sonrası hastanede 1-2 gün kalabildiği gibi direk eve de gidebilirler (drenaj ile günlük takibe gelmek koşulu ile) Ameliyat sonrasında 1-3 gün drenaj kalabilir. Hastaların mutlaka korse 6-12 hafta kullanmaları ve ilk 2 hafta kontrollü yürümeleri gerekmektedir. Ameliyat sonrasında 12 hafta spora ara verilmesi gerekmektedir. Ameliyat sonrasında küçük düzeltmeler 3-12 ay sonrasında yapılabilir.


UYLUK GERME AMELİYATI


Günümüzde Obezite’nin yaygınlaşması sonrası, mide küçültme ameliyatlarını oldukça yaygınlaştırdı. Bu ameliyatların sonucu olarak da uyluk germe ameliyatları oldukça fazla yapılır hale geldi.

Deri ve bazen yağ fazlasıyla olan bu değişikliklere deri ve yağ eksizyonu operasyonu yapılabilir.
Uyluk germe ameliyatında, ameliyat öncesi duruma göre çok iyi sonuçlar elde edilebilmekle beraber hastanın beklentisi çok yüksek olduğu durumlarda hastaların beklentisini karşılanamayabilir. Özellikle yara izi konusunda hastaların bilinçli olmaları gerekmektedir.

Her ameliyatta olduğu gibi uyluk germe ameliyatının da riskleri mevcuttur. Öncelikle ameliyatın tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapılması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında şişlik hematom, uzun süren sıvı birikmesi (seroma) ağrı enfeksiyon, uyuşukluk mümkündür. Belirgin Skar (yara izi) oluşması ise ameliyatın en önemli komplikasyonlarından biridir.

Ameliyat öncesinde plastik cerrah tarafından hastaların iyi bir şekilde aydınlatılması gerekmektedir. Hastaların kan sulandırıcı ilaçları kesmeleri, doğum kontrol ve hormon ilaçlarının bir süreliğine bırakılması (azaltılması), sigara ve alkolün bir süre için bırakılması gerekmektedir.

Ameliyat ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yapılmaktadır.
Hastalar ameliyat sonrası hastanede 1-2 gün kalabildiği gibi direk eve de gidebilirler (drenaj ile günlük takibe gelmek koşulu ile). Ameliyat sonrasında 1-3gün drenaj kalabilir. Hastaların mutlaka korse 6-12 hafta kullanmaları ve ilk 2 hafta kontrollü yürümeleri gerekmektedir. Ameliyat sonrasında 12 hafta spora ara verilmesi gerekmektedir. Ameliyat sonrasında küçük düzeltmeler 3-12 ay sonrasında yapılabilir.


LIPOSUCTION AMELİYATI


Vücudumuzda özellikle genetik kod yapısına bağlı olarak sporla veya diyetle gitmeyen yağ birikimleri mevcuttur. Bu biriken yağların özel bir aspiratör yardımıyla alınması ameliyatı Liposuction olarak adlandırılmaktadır.

Liposuction ameliyatlarının başarısı hastanın yaşı veya cilt elastikiyeti ile çok yakından ilişkilidir. Yara izi olmaması bu ameliyatın avantajı iken, ameliyat sonrası oluşabilecek engebeler ve cilt sarkıklığı ameliyatın dezavantajıdır.

Liposuction ameliyatı lokal anestezi altında yapılabildiği gibi genel anestezi altında da yapılabilmektedir. Ameliyat öncesinde işlem uygulanacak bölgeye özel bir solüsyon verilerek şişirilir ve sonrasında bu bölgeki sıvı ve yağ bir aspiratör yardımıyla geri emilir. Konvansiyonel Liposuction dışında, vibrasyon Ofiskiye Sistemi, Lazer Ultrason ve Radyofrekans Liposuction yöntemleri de mevcuttur. Bu metodların birbirlerine çok büyük bir farklılıkları olmamasına rağmen, lazer ve radyofrekans yöntemleri ile bir miktar cilt germe etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle cilt elastikiyeti gevşek olan hastalarda bu yöntemler daha etkili olmaktadır.

Liposuction Ameliyatı, plastik cerrahinin bir ameliyatı olup, bir plastik cerrah tarafından uygulanmasını tavsiye ederim. Ameliyat sırasında alerjik reaksiyonlara bağlı yan etkiler görülebilinir.
Ameliyat sonrasında ise Seroma-Hematoma (sıvı veya kan birikimi), uyuşukluk hissi, ödem (şişlik), seyrek de olsa enfeksiyon, tromboz emboli ve tecrübesiz ellerde iç organ yaralanmalarına bağlı ciddi hayati tehlikeler olabilir.

Bütün bunların dışında, ameliyat sonrasında, uygulama yapılan bölgede engebeli deri görünümü olabilmektedir.
Ameliyat öncesinde hastanın plastik cerrahi uzmanı tarafından aydınlatılması, alkol, sigara, kan sulandırıcı ilaçların belli bir süre önceden kesilmesi gerekmektedir.

Ameliyat sonrasında hasta direk eve gidebilmektedir. Ancak hastanın 6 hafta 24 saat sonrasında 6 hafta 12 saat özel bir baskılı kıyafet giymesi gerekmektedir. Ameliyat sonrasında güç sporlarına belli bir süre ara vermek gerekmektedir.
Daha ayrıntılı bilgi için doktorunuza başvurunuz.