KAŞ EKİMİ


FUE YÖNETEMİ İLE SAÇ EKİMİ METODU


FUT YÖNTEMİ İLE SAÇ EKİMİ METODU


SAÇ MEZOTERAPİ UYGULAMASI


SAÇ PRP UYGULAMASI

KAŞ EKİMİ


Özellikle bayanlarda kaşların sürekli inceltilmesi amacıyla yapılan epilasyon işlemine, hormonal bozukluklara bağlı olarak kaş eksilmesi görülebilir. Bu hastalar için, ayrıca doğuştan ince ve seyrek yapılı kaşları olanlar için FUE yöntemi ile kaş ekimi mümkündür.

Hem alım bölgesi hem de ekilen bölgede hiç iz kalmadan ekim yapılabilmektedir. İşlem için saç veya kasık foliküllerinden FUE yöntemi ile iz bırakmadan alınan greftler, kaşın doğal açısı olan 5-15 derecelik açılarla ekilmek amacıyla bu işleme özel tasarlanmış olan iğneler ile donör bölgeye aktarılırlar. İşlem sırasında total kaş ekimi için toplamda 250-300 kök ekimi gerçekleştirilir. Bu sayı doğal sıklığı sağlar.

Ekilen bölgede, kıllar, 3. gün zeminden gelişen yeni kan damarları ile tekrar beslenmeye başlayan kökler, 5-7 gün içerisinde yeni yerlerine adapte olurlar. Bundan sonra 2-3 haftalık bir dökülme olur. Tekrar 3-4 ay içerisinde çıkan köklerin şekli tam olarak 1 sene içerisinde oturmuş olur. İlk başta kaşların düzeltilmesi için kesilmesi gerekebilmektedir. Ekilmiş kaşları boyama, keserek şekil verme, istenildiği takdirde epilasyonu mümkündür. Özel bir bakıma ihtiyaçları yoktur. Kaş ekimlerinin, gerçekten tecrübesi olan merkezlerde uzman Plastik Cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Teknik olarak, çok ehil ellere ihtiyaç duyan bir yöntem olduğundan, kaş ve kirpik ekimleri konusunda hastaların özellikle tercihlerine özen göstermeleri gerekmektedir.


FUE YÖNTEMİ İLE SAÇ EKİMİ METODU


Saç ekimi ameliyatları genel olarak iki kulak arasındaki, ense bölgesindeki erkeklik hormonlarına dirençli olan saç folliküllerinin, yeterli miktarda bir kısmının çeşitli tekniklerle buradan alınarak, saçsız veya seyrelen alanlara nakledilmesi işlemidir. Günümüzde FUE tekniği hastalarımızın %99’unda uyguladığımız bir tekniktir. Nadiren "FOX Testi" sonrası uygulanmadığı durumlar olabilir. Bu durumda hastaya klasik teknik uygulanmalıdır.

FUE yöntemi ile bistüri kullanmadan, iz bırakmadan saç foliküllerinin, özel bir mikro-motor ve bu mikro-motora uygun 0,6-1 mm çapındaki silindirik bıçaklar ile saç köklerinin, ortada kalacak şekilde küçük delikler açılarak, köklerin alınması işlemidir. Bu yöntemde foliküler üniteler alttaki gevşek dokulara hiç bir zarar vermeden çıkarılır. Her bir foliküler ünite 1-4 saç ve kökünü içerir. FUE yönteminde donör alan 1 mm olacak şekilde traş edilir. Bayanlarda ya da küçük bölge ekimlerinde bir pencere açılarak alım yapılabilir. Bu şekilde diğer saçlar ile kamufle edilerek sosyal hayatın devamı sağlanabilir. Hem verici, hem de saç ekimi yapılacak alıcı alanda, lokal anestezi uygulandıktan sonra alınan tek tek foliküller, saçsız alana transplante edilir.

Ekilen saçlar 15 gün ile 3 ay sonrasında dökülür. 0-12 ay içerisinde yeniden çıkar. Sonucu görmek için biraz sabırlı olup yaklaşık 12 ay kadar beklemek gerekmektedir. Ameliyat sonrasında ilk yıkama işlemi 48 saat sonra yapılmaktadır. Bu işlem Dr. Satır tarafından önerilen özel şampuanlar (besleyici doğal) ile özel olarak yıkanması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında 3- 12 ay arasında, kafa derisinde sivilce çıkma olasılığı mevcuttur. Kafa derisi, 12 aya kadar uyuşuk kalabilse de bu etkiler geçicidir.

Tekniğin Avantajları;
Bir hafta içinde, foliküllerin alındığı alandaki minik delikler, iz bırakmayacak şekilde kapanır. Arka arkaya veya gün aşırı seanslar uygulanabilir ve her seansta 1500-6500 saç folikülü alınabilir (benim kişisel önerim bir seansta 5.000 folikülü geçmemektir), yani yaklaşık 3.000-14.000 saç teli tek seansta ekilebilir. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından iyileşme çok daha hızlı olmaktadır. İz kalmamaktadır ve kalıcı uyuşukluk yok denecek kadar azdır.

Baş bölgesinde yeterince folikül bulanmadığı durumlarda, vücudun değişik yerlerinden (göğüs, sırt, karın, bacak bölgesinden vs.) foliküler üniteler alınıp başa transfer edilebilir. Bu teknik, BHT (Body Hair Transplantation - Vücut Kılı Ekimi) olarak anılır. Kişinin kafa derisindeki saç kılı sayısı, operasyon için hastanın aday olup olmadığını belirlemez.

İğneli FUE ekim metodu ile saçlı 2000 grafte (folikul) kadar saçlı alanda başarılı ekimler yapılabilmektedir. Ancak bu yöntemle, ekim süresi açısından, 4.000 Graftlik saçsız ekimle aynı sürededir.

Dr.Satir, dünyada ve Türkiye’de ilk olarak “Saç Hekim Hastanesi’nin” sorumlu doktoru olduğu sürede, PRP’li ekim yöntemini yapmış ve daha sonra birçok doktor tarafından bu ekim yöntemi de devam ettirilmiş ve ettirilmektedir.


FUT YÖNETEMİ İLE SAÇ EKİMİ METODU


Saç ekimi ameliyatları, genel olarak iki kulak arasındaki, ense bölgesindeki erkeklik hormonlarına dirençli olan, saç follikülerinin bir kısmının, çeşitli tekniklerle buradan alınarak, saçsız veya seyrelen alanlara nakledilmesi işlemidir.

FUT Yöntemi ile Saç Nakli işlemi, genel olarak lokal anestezi altında yapılır. Ancak seçili durumlarda ek yardımcı analjezik ve sedatif ilaçlar kullanılabilir. Genel anestezi tercih edilmez.
FUT Yöntemi ile Saç Nakli Ameliyatı, ortalama ekilen graft sayısına göre 2-5 saat süren bir işlemdir. FUT Yöntemi’nde, ense bölgesindeki saçlar, alınacak bölgede (ensenin tamamında değil), uzunluğu 2-5 mm olacak şekilde tıraşlanır. Alınacak cilt, cilt altı doku parçası, bu bölgenin saç yoğunluğu, dokunun esnekliği ve kişinin ne kadar saça ihtiyacı olduğuna bağlı olarak işlemi yapacak Plastik Cerrah tarafından planlanır. Steril şartlarda lokal anesteziyi takiben, bu bölge cerrahi olarak çıkarılır. İşlemin bu bölümünde dikkat edilmesi gereken, saçların deriye giriş açılarına paralel kesi yapılarak, folliküler ünitelerin kaybını azaltmak ve daha az iz kalmasını sağlamaktır. Bu bölge dikiş ile kapatılır. Bu işlemden sonra, üst ve alttaki saçlar, kesi bölgesini örteceği için görünmez. Cerrahi olarak çıkarılan bu doku şeridinden, mikroskop altında folliküler ünitelerine ayrıştırılır. Ayrıştırılan foliküller, ekim yapılacak bölgeye uygun lokal anestezi uygulanması sonrası slit kanallar açılarak yerleştirilir.

Ameliyat sonrasında 2 gün kalacak bandaj ve ameliyattan sonra kullanılacak ilaçlara dair reçete verilir. Ameliyat sonrasında hastalarda ciddi ağrı şikayeti olmaz. Ameliyattan sonra ekim yapılan bölgede kabuklanma başlayacaktır. Bu kabuklanmanın gitmesi ve saçların sağlıklı kanlanabilmesi (beslenebilmesi) için ameliyattan 48 saat sonra, saçların ilk yıkaması yapılmalıdır. (Hasta kliniğimize gelirse, bu işlemi klinikte yapabiliriz. Bu yıkama işlemi 10.güne kadar her gün bir kez bu tekrarlanmalıdır. 15. günde dikişler alınacaktır. Ameliyat sonrası şişlik 2-5 gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Şişlikler ameliyat sonrasında uygulanabilecek soğuk uygulama ile azaltılabilir. Saç ekimi işlemlerinde, ekilen saçlar 15 gün ile 3 ay arasında dökülür. 8-10 hafta kadar istirahat dönemi yaşayan hücreler, 3.aydan itibaren tekrar çıkmaya başlar. Ameliyat sonrasında 3-12 ay arasında kafa derisinde sivilcelenme oluşabilir. Ayrıca alım yapılan bölgede yara izi etrafında ve ekim yapılan bölgede 6-12 ay süre ile uyuşukluk şikayeti olabilir. Saç Ekimi’nden sonra 2.seans planlanıyorsa, bu işlem en erken 6 ay sonra yapılabilir.

FUT Yöntemi ile saç ekimi işleminin en büyük dezavantajları:
1- Maksimum ekilebilecek graft sayısı 1500 (normalde 800-1200)’dür.
2- Donör alanda kalıcı iz birakmasıdır.

Avantajı ise saçlı ekim yapılabilmesidir.


SAÇ MEZOTERAPİ UYGULAMASI


Saç mezoterapisinde, saç için gerekli ve faydalı olan ilaçlar, doğru miktarlarda karıştırılarak cildin içine ve altına direk olarak verilir. Enjekte edilen ilaçlar doğru dozlarda verildiği için kullanılan maddelerin yan etki olasılığı azalır. Saç mezoterapileri saçların güçlenmesinde, kalınlaşmasında, beslenmesinde ve bazen de yeni saç çıkmasında etkilidir. Saç mezoterapi yöntemi ile saç için gerekli vitaminler, mineraller, lokal anestezik ilaçlarla karıştırılarak cilt altına, minik iğnelerle uygulanır. Bu faydalı maddelerin direk enjeksiyon yoluyla verilmesi, uyuyan ve zayıf saç kök hücrelerinin canlanmasına ve rejenerasyona yol açar.

Saç mezoterapisi, 2 hafta aralıklarla 8 seans uygulanır. Ortalama 6. seanstan sonra etkileri görülmeye başlanır. Saç mezoterapisi, saç ekimi ile aynı seansta değil ama 15-30 gün sonrasından itibaren uygulanabilir. Saç ekimi mezoterapisinde uygulanan ilaçlara karşı çok nadiren alerji oluşabilir ve bu tedavi edilebilir.


SAÇ PRP UYGULAMASI


PRP (Platelet Ridge Plazma) trombosit yönünden zenginleştirilmiş Plazma uygulamasının kısa adıdır. PRP yönteminde, hastanın kanının alındıktan sonra satrifüj yapılarak esas Platelet (trombosit) kaynaklı ve diğer büyüme faktörlerinin ayrıştırılarak uygulama yerine enjekte edilmesi ya da maske olarak kullanılmasıdır. Vücudumuzda hasar oluşunca, bu bölgeye Plateletler giderek orada onarımı başlatır. PRP yöntemiyle, çok daha yoğun büyüme faktörü elde edilip, hedef dokuda çok daha hızlı rejenerasyon sağlanır. PRP uygulaması ile hastanın kendisine ait 8-20 cc’lik kanından elde edilen büyüme faktörleri, hedef dokuya mezoterapi yöntemi (cilt altı enjeksiyon) ile yapılır.

PRP uygulaması, kök hücre uygulamasından ziyade, bir büyüme faktör tedavisidir. Bu şekilde doku onarımı rejenerasyonu hızlandırılmaktadır. PRP uygulaması, steril malzemelerle steril bir ortamda (hekimler tarafından) uygulandığı sürece son derece güvenli bir tedavi yöntemidir. Ayrıca kişinin kendi kanından elde edildiği için tamamıyla doğaldır ve alerji riski yoktur.

PRP ile ilgili sıkça sorulan sorulardan biri de;
“Madem bu büyüme faktörleri kanımızda bulunuyor, neden direkt bu etkiyi yapmıyor?” şeklindedir. PRP ile kanımızdakinden daha yüksek konsantrasyonda, direkt büyüme faktörleri hedef dolguya uygulanır ve bu şekilde istediğimiz rejenerasyon tetiklenir.

PRP yöntemi ile kanımızdakinden çok daha yüksek konsantrasyonda, büyüme faktörleri elde edilip, hedef dolguya uygulanır ve bu şekilde istediğimiz rejenerasyon tetiklenir.

PRP uygulamaları 2-4 hafta aralıklarla 4-6 defa yapıldığı zaman etki gösterir. Etki 3 defadan önce çıkmaz. Daha sonrasında ise 6-12 ayda bir rapel önerilmektedir.

PRP uygulamasının önerilmediği ve yapılmadığı durumlar:
1-Kanser Hastaları
2-Kan Hastalıkları